VRATA

Drvo-Drvooprema Poljak

 

Drvo je oduvijek bio cijenjen materijal zato što pruža veliku primjenu, a istovremeno od „nas“ traži prepoznavanje osobina drva kao i odgovarajuća primjena, stručnu obradu i zaštitu koja pruža dugotrajnost i ljepotu finalnog proizvoda. Struktura drveta sastoji se od kore, drvene mase i srži.

Srž u drvu je centralni tanak sloj drveta koji može biti 15 mm širok, oko kojeg se formiraju prstenovi. Za formiranje jednog prstena oko srži potrebna je jedna godina tako da po njima možemo odrediti starost tog debla drva.

Formiranje prstena nastaje od petog mjeseca pa do jeseni kad prestaje vegetacija.
Drvena masa koja je u drvnoj industriji i najsitnija zahtijeva posebnu pažnju od samog piljenja pa do skladištenja drva.  Time se bave stručnjaci koji uistinu poznaju svojstva drveta jer u tim fazama sve ovisi koju kvalitetu ćemo postići.

Stoga drvo sortiramo prema klasi od prve pa do treće klase(i niže) koja se koristi u građevinarstvu. Kora drveta ima samu zaštitu drveta koja i nije baš interesantna u stolariji tako da se koristi kao ukras na pojedinim mjestima kao što je okoliš oko kuće, grobna mjesta itd. Koristi se i za prirodna gnojiva.
Osobine drva koje su značajne za obradu:


-otpornost drva (čvrstoća)
-žilavost drva
-elastičnost drva


Ako imamo sve tri stavke drva koje smo nabrojali a one i zadovoljavaju propise možemo sa sigurnošću pristupiti proizvodnji nekog željenog proizvoda.
Odabirom vrste drva prilagođavamo i vrsti proizvoda jer svako drvo ima različite osobine.

Kvalitetne osobine drva postižemo sušenjem, tako da vlažnost drva u većini slučajeva nije iznad 12% samo manje, sve ovisno od samog proizvoda i vrsti materijala.
Drvo je omiljeni materijal pošlosti, sadašnjosti a zasigurno i budućnosti!

 

Izvedba ograde -Drvooprema Poljak

drvena ograda

 

 

 

 

Izrada vrata - Drvooprema Poljak

vrata ulazna

ulazna vrata

Izrada drvene ograde -Drvooprema poljak

sobna vrata

DRVOOPREMA POLJAK .....

ponude@drvo